Güvenlik Hizmetleri adı altında aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz. Daha detaylı bilgi için ilgili başlığa tıklayınız. KaleInfo olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

Sızma Testleri hizmeti ile uygulama, network, sunucu, kullanıcı bilgisayar, veri tabanı, uygulama sunucusu gibi kurumsal sistemler üzerindeki zaafiyetler tespit edilerek bu zaafiyetlerin sömürülmesi (exploit edilmesi) ile kuruma ait varlıkların gizlilik, bütünlük ve süreklilik gibi konularda ne durumda olduğu tespit edilmekte ve raporlanmaktadır.

DDOS ve Yük Testleri hizmeti ile network, sunucu ve uygulama sistemlerinin yük altında yada DDOS saldırıları karşısında nasıl davrandığı tespit edilerek raporlanır.

Sosyal Mühendislik Testleri hizmeti ile kurum çalışanlarının sosyal mühendislik saldırılarına karşı nasıl teptki verdiği ve farkındalık durumları ölçülerek raporlanır.

Düzenli Zaafiyet Tarama ve Takibi hizmeti ile kurum için ve dışı IT altyapınsını güncel zaafiyetlere açısından durumu periyodik yada 7×24 takip edilir ve raporlanır.

Kırmızı Takım (Red Team) hizmeti ile müşterilerimizin gelişmiş, zaman, mekan ve hedef bağımsız yıkıcı ve sürekli saldırılara karşı nasıl tepki verdiği tespit edilerek raporlanır.

Güvenlik Denetimi ve Risk Analizi hizmeti ile kurum içi ve dışı sistemler özellikle konfigrasyon ve yapılandırma açısından değerlendirilerek raporlanır.

SOME Kurulumu ve İşletimi hizmeti ile Siber Olaylara Müdahale Ekibinin planlaması, operasyonları ve eğitimleri kurgulanır.

SOC Kurulumu ve İşletimi hizmeti ile Security Operation Center (SOC) kurulumu ve işletimi adımları tamamlanarak müşteriye teslim edilir yada dışarıdan destek olarak verilir.

Windows Sıkılaştırma hizmeti ile Windows istemci, sunucu, veritabanı, web sunucu vb. sistemlerin güvenlik sıkılaştırmaları yapılır.

Linux Sıkılaştırma hizmeti ile Linux istemci, sunucu, veritabanı, web sunucu vb. sistemlerin güvenlik sıkılaştırmaları yapılır.