SÜRE

3 GÜN

İÇERİK

Merkezi Kayıt Yönetimi sistemleri
Olay ilişkilendirme sistemleri (SIM)
SIM çözümlerine örnekler
Envanter analizi ile yüksek riske sahip varlıkların belirlenmesi
Açık Kaynak Kodlu Merkezi Güvenlik İzleme Yazılımı (OSSIM)
OSSIM Mimarisi ve entegre araçlar
OSSIM Kurulumu
OSSIM Konfigürasyonu
o OSSIM Web Konsolu
o Güvenlik politikalarının ve raporlarının düzenlenmesi
o OSSIM ajanı ile bilgi toplama
o SYSLOG ile bilgi toplama
□ Güvenlik Olaylarının Korelasyonu (Saldırı ilişkilendirme)
□ Güvenlik istihbaratı için olay analitik iş akışlarının optimize edilmesi
□ Olay analizi ve müdahale
□ Sistem bakımı ve güncelleme