HTML ve Javascript’te Kullanıcı Penceresi İsteminden Veri Nasıl Görüntülenir ve Girilir?